Top-Bar-Sovicos

Chính xách bảo mật

Cách tiếp cận của chúng tôi để bảo mật
Tại SOVICOS JSC chúng tôi yêu cầu quyền bảo mật nghiêm trọng. Vui lòng đọc những quy định để biết thêm chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi. Công ty cổ phần mỹ phẩm Việt Nam Seoul duy trì và tuân thủ theo tất cả các quy định quản lý mạng của pháp luật Việt Nam.
Liên kết
Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích những người sử dụng nhận thức mỗi khi họ rời trang web của chúng tôi và đọc kĩ những điều khoản về quyền riêng tư của mỗi và mọi trang web khi thu thập thông tin cá nhân từ họ. Những điều khoản bảo mật này chỉ áp dụng cho những thông tin thu thập từ trang web này.
Thay đổi chính sách bảo mật
Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi nếu có trên trang chủ của mình để người dùng luôn có thể nhận thức được những thông tin chúng tôi thu thập được từ họ, cách thức chúng tôi sử dụng nó và trong hoàn cảnh nào, nếu có, chúng tôi tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba.
Tại bất kì thời điểm nào chúng tôi quyết định chúng tôi muốn sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ những người sử dụng website theo cách khác với quy định tại thời điểm thông tin được thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho người sử dụng website thông qua email. Người dùng sẽ có một lựa chọn có hoặc không đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của họ theo chính sách bảo mật cập nhật của chúng tôi.

Trả lời

Close Menu
×
×

Cart